ماژول سایدبار

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

ماژول سایدبار

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
تهیه نقشه تاسیسات
  • ثبت نام کاربران
  • icon7
  • English (UK)

service map1

یکی از روش‌های پیشرفته ژئوفیزیکی است که قادر به کاوش و شناسایی لایه‌های نزدیک به سطح زمین می‌باشد. در این روش یک موج الکترومغناطیس با فرکانس بالا به درون زمین ارسال می‌شود.

service map2

پس از انجام عملیات پردازش بر روی داده‌های حاصل از برداشت این امواج بازتابی می‌توان اطلاعاتی مانند موقعیت مرز لایه‌های درون زمین، عمق مواد مدفون، ابعاد عوارض موجود و ... را به دست آورد
از جمله اهداف قابل شناسایی با این روش عبارتند از
شناسایی و تهیه نقشه As built تاسیسات
مطالعه لایه‌های خاک، سنگ بستر، مسیر آب‌های زیرزمینی
شناسایی حفرات و نقاط ضعف لایه‌های زیرسطحی
کنترل کیفی لایه‌های تشکیل‌دهنده روسازی

کنترل کیفی سازه‌های سیمانی و بتنی
تهیه نقشه آرماتوربندی
شناسایی محدوده محوطه‌های باستانی، قبور گمشده، دیواره‌های مدفون 

 

s5 logo5

شرکت آمود با برخورداري از مديران و كارشناسان توانمند در حوزه خريد و تداركات در كنار بهره مندي از تجارب فعاليت هاي بين المللي شركت و همچنین فعالیت در زمینه تامين تحهيزات و انجام پروژه هاي آشكار سازي زیر سطحی و ژئوفیزیکی این شرکت را به يكي از مجموعه هاي داراي قابليت هاي رقابتي در عرصه تامين تجهيزات و اجرای انواع پروژه های شناسایی تاسیسات زیر سطحی در زمینه های نفت و گاز و آب و فاضلاب بدل ساخته است
تامين انواع كالا در حوزه هاي مختلف نفت،‌ گاز، ‌پتروشيمي،‌ نيروگاهي و صنايع آب و فاضلاب، همچنين اجراي پروژه هاي آشكار سازي زير سطحي از جمله فعاليت اين شركت در اين عرصه به شمار مي آيد