ماژول سایدبار

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

ماژول سایدبار

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
مشاوره و بازرسی
  • ثبت نام کاربران
  • icon7
  • English (UK)

inseption1بازرسی فنی شامل بازرسی‌های دوره‌ای پیشرفته و ارائه گزارش های مربوطه، نقش بسزایی در انجام به موقع تعمیرات پیشگیرانه از تاسیسات ، کارخانجات، راه ها ، سازه ها ، زیر ساختها و افزایش ضریب ایمنی و نیز جلوگیری از هزینه‌های سرسام‌آوری که حتی می‌تواند منجر به قطع تولید شود، ایفا می‌کند
فرآيند توسعه شامل سياستگذاري ، برنامه ها ، طرح ها و پروژه ها است و برنامه ريزي ، خود فرآيندي پويا و دائمي است كه ارتقاء و اعتلاي آن منوط به امكان دستيابي به مباني نظري و سياستهاي استراتژيك از يكسو و تعيين نقاط قوت و ضعف نتايج و يافته هاي مطالعاتي ، طراحي ، مهندسي و دستاوردهاي اجرايي از سوي ديگر است ليكن تحقق اين امر مستلزم فراهم نمودن ، زمينه هاي لازم و  از آن جمله سنجش دقيق روندها و فرآيندهاي پيموده شده از طريق گردآوري داده ها و اطلاعات مرتبط با قلمرو مورد بحث ، تدوين و سنجش شاخصها ، پايش و ارزيابي كليه اقدامات ، از اولين مراحل انجام مطالعات ، طراحي ، تصميم سازي ، سياستگذاري و به طور كلي برنامه ريزي مشاركتي تا رديابي مراحل اجرايي و حتي بعد از اجرا مي باشد

در چنين فضايي است كه تحليل و ارزيابي كاركرد و عملكرد مجموع اجزاء و حلقه هاي روابط به هم پيوسته و نظامند موضوع ، امكان پذير مي گردد و تحليل داده ها و اطلاعات حاصل از پايش ، امكان ارزيابي و قضاوت نهايي را ميسر مي سازد.

ارزيابي، تعيين ميزان انطباق برنامه با مسير تعيين شده و نماياندن نقاط ضعف و قوت آن مي‌باشد و نتيجه ارزيابي مي‌تواند تصويري شفاف‌تر، از چگونگي فعاليت‌ها را به مديران و مجريان ارائه نمايد تا آنها بتوانند آگاهانه تصميمات لازم را در جهت تقويت و يا اصلاح و ادامه برنامه بگيرند. در حقيقت دليل متقن ارزيابي فراهم‌آوري شالوده‌اي براي تصميم‌گيري درست ، درباره وضعيت آغازين تغييرات مورد مشاهده و يا وقوف بر برنامه‌ها مي‌باشد. ايجاد عقلانيت براي تغييرات سازماني و كاركنان ، آماده‌سازي براي تدارك پيش‌نيازها ، جهت‌دهي به برنامه‌ريزي‌ها و بنيان نهادن يك نظارت فراگير و جامع از مهم‌ترين اهداف ارزيابي مي‌باشد

s5 logo5

شرکت آمود با برخورداري از مديران و كارشناسان توانمند در حوزه خريد و تداركات در كنار بهره مندي از تجارب فعاليت هاي بين المللي شركت و همچنین فعالیت در زمینه تامين تحهيزات و انجام پروژه هاي آشكار سازي زیر سطحی و ژئوفیزیکی این شرکت را به يكي از مجموعه هاي داراي قابليت هاي رقابتي در عرصه تامين تجهيزات و اجرای انواع پروژه های شناسایی تاسیسات زیر سطحی در زمینه های نفت و گاز و آب و فاضلاب بدل ساخته است
تامين انواع كالا در حوزه هاي مختلف نفت،‌ گاز، ‌پتروشيمي،‌ نيروگاهي و صنايع آب و فاضلاب، همچنين اجراي پروژه هاي آشكار سازي زير سطحي از جمله فعاليت اين شركت در اين عرصه به شمار مي آيد